A escola

Altair Galiza conta cunha Escola de Educación nos Tempos Libres que realiza cursos de monitorado, dirección e outro tipo de formación específica homologada pola Xunta de Galicia.

A ETL Altair Galiza recolle a tradición educativa e pedagóxica dos tempos libres representada polo asociacionismo xuvenil, cultural e formativo galego das últimas décadas, nas súas vertentes de funcionamento estábel, educación en valores, traballo en grupo e pedagoxía do proxecto como eixos vertebradores.

escola