Curso de Monitorado Altair 2024

A Escola de Tempos Libres Altair Galiza, pertencente á asociación educativa de voluntariado Altair, lanza un novo curso de monitorado de actividades de tempo libre para o próximo ano 2024. A formación terá lugar en modalidade extensiva entre o 27 de xaneiro e o 20 de abril de 2024, organizada da seguinte maneira.
– Xaneiro: 27-28
– Febreiro: 3-4, 10, 17-18, 24-25.
– Marzo: 2-3, 9-10, 16-17, 23, 24 a 27 (en réxime de campamento con durmida).
– Abril: 6-7, 13-14 e 20

O horario das sesións será: os sábados de tarde de 16 a 21h e domingos de 9 a 14h e de 15.30 a 20.30h.

Cartaz do curso de Monitorado Altair Galiza 2024

fase teórica terá unha duración de 200h. O alumnado terá dereito a facer uso de 40 horas por asuntos propios: consultas médicas, viaxes, enfermidade, etc.; sen necesidade de xustificación documental.  O alumnado perderá o dereito a avaliación no momento en que exceda as 40 horas de non asistencia.

O curso impartirase de forma presencial en Santiago de Compostela, na Rúa Home Santo, 29B; e en albergues ou espazos rurais de acampada nas datas indicadas. Comunicado con anterioridade, parte do curso poderá adaptarse ao réxime telemático

fase práctica (150h) deberase desenvolver en entidades de voluntariado, incluídas as actividades dos agrupamentos Seteportas – Altair de Santiago de Compostela e Seteportas – Faro Brigantium da Coruña. As prácticas terán que ser realizadas antes de 2 anos a contar a partir do 20 de abril de 2024, día de finalización da fase teórica. A partir dos dous anos pérdese o dereito á avaliación e tense que volver a cursar a fase teórica para obter a titulación.

Aquí podes ver a metodoloxía, a programación e os contidos do curso.

Local

Quen pode facer o curso?

Todas aquelas persoas maiores de 18 anos que: fagan parte ou se integren na asociación Altair Galiza ou aqueloutras coa condición de que realicen a parte práctica desta formación en entidades de voluntariado. Ademais, para inscribirse no curso é necesario estar en posesión, polo menos, dalgún dos seguintes títulos: Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar ou outro equivalente, Técnico Auxiliar en Formación ou outro equivalente.

Matrícula

A matrícula total do curso é de 75€ para persoas que xa sexan ou queiran ser educadoras ou constituír agrupamentos de Altair, e de 250€ para o resto (290€ a partir do día 15 de xaneiro). O diñeiro debe ser ingresado na conta de Altair en Fiare Banca Ética ES53 1550 0001 2000 1388 3129 indicando Apelidos, Nome e DNI e como concepto “Matricula Curso Monitor/a Santiago 2024”. O último día para abonar o total da matrícula é o luns día 22 de xaneiro.

Unha vez feito o ingreso, terá que facernos chegar a seguinte documentación cumprimentada e asinada (pódese usar sinatura electrónica):

Unha vez enviada a documentación, recibirá un correo de resposta confirmando a súa matrícula no Curso de Monitor/a de Tempo Libre da ETL Altair Galiza. Toda a documentación orixinal asinada debe ser entregada o primeiro día de curso, na presentación.

Desistimento de matrícula: o prazo para exercer o dereito de desistimento de matrícula dos cursos da ETL Altair Galiza conclúe aos 14 días naturais desde a formalización e confirmación da matrícula.

O curso tamén inclúe:

  • Seguro de responsabilidade civil
  • Material e actividades
  • Réxime de campamento por 3 noites.

Para máis información e/ou matrícula contáctanos a través do seguinte formulario ou no teléfono 633336256.