A asociación

Altair Galiza é parte do mov. internacional Altair, de educación nos tempos libres. Nace coa vontade de fortalecer os vínculos e o coñecemento da contorna das nosas crianzas, construíndo un lugar inclusivo, de aventura e educación en valores.